Stavba kachlových kamen, sporáků, zahradních krbů a udíren, pece, krby, vyzdívky kotlů a komínů


Rady a tipy

Rady a tipy, na které se nás často ptáte

Foto

Většina kamen a krbů je konstrukčně určená na spalování dřeva a dřevěných briket. Nejlepší je použít tvrdé dřevo: dub, buk, habr, jasan, dřevo ovocných stromů. Pro zátop a rozhoření používejte měkké dřevo: modřín, bříza, jalovec, olše, jíva.

Vždy je důležité, aby dřevo bylo suché! Doporučeno je pod 25% vlhkosti. Pouze suché dřevo bude dobře hořet a vydá maximum tepla. V praxi to znamená mít připravenou zásobu dřeva na topnou sezónu na rok dopředu, ideálně na dva roky. Aby dobře proschlo.

Zakoupené dřevěné brikety skladujte v suchu.

Varování!
Mokré dřevo špatně hoří a syčí, vytváří páru, která se smísí s kouřem a vytváří známý dehet. Dehet se pak usazuje v topných tazích kamen a účinnost kamen postupně klesá. Dehet může po čase kamna úplně ucpat. V horším případě se může usazený dehet v kamnech či komíně zapálit, což je hodně nebezpečné! Při hoření dehtu vznikají vysoké teploty, které přesahují 1 000 °C. Pak může dojít k poškození šamotové vyzdívky kamen a komínu.

Nikdy hořící dehet nehaste vodou! Kamna tím poškodíte!

Foto

To je viditelný problém, který nám oznamuje, že něco není v pořádku: buď v kamnech nebo v komínu. Obojí je tedy potřeba zkontrolovat. Buď si můžete udělat prohlídku sami nebo doporučujeme zavolat odbornou firmu. Odborná firma zkontroluje tahový systém kamen a komínu, jejich průchodnost a případné poškození (které může být i důsledkem stáří materiálu).

Foto

Šamot je žáruvzdorná hmota, používaná pro vyzdívky kamen, krbů a pecí. Šamot je velmi křehký. K poškození šamotu dojde většinou mechanicky - např. neopatrným přikládáním (a většinou se to stává u krbových vložek a kamen, kam se hodí neopatrně kus dřeva).

Prasklina v šamotu nemá v zásadě vliv na funkčnost. Horší však je, když se kus šamotu vyštípne a vznikne díra. Aby nedošlo k poškození pláště topeniště, doporučujeme díru v šamotu opravit, a to co nejdříve. U kvalitních výrobců a prodejců je oprava šamotu záležitost na pár dní. Stačí jen objednat a následně vyměnit pouze poškozený kus.

Foto

Je vždy důležité dodržovat návod k obsluze kamen, který by vám měla dodat kamnářská firma nebo prodejce.

Kamna by se nikdy neměla přetápět: to znamená, dodržovat doporučenou dávku paliva. Povrchová teplota kachlových kamen by nikdy neměla přesáhnout neudržitelnost dlaně ruky na plášti kamen (60°C).

Znečištění kamen je většinou způsobeno použitím vlhkého dřeva.

Četnost čištění - typicky odstranění popela - je závislé na použitém palivu a intenzitě topení. Když kamna čistíte, vždy MUSÍ být studená. Běžné čištění provádějte nejlépe před každým zatopením. Dále doporučujeme nejméně jednou ročně provést kontrolu a vyčištění kamen od firmy, která kamna stavěla, čímž v případě skrytého problému předejdete většímu poškození.

Foto

Doporučujeme komín čistit minimálně 2x ročně. Buď si můžete vyčistit komín sami nebo odbornou kominickou firmu (doporučujeme). V případě, že se komín nadměrně zanáší, musí být čistěn častěji.

Důležité je, nechat 1x ročně provést kontrolu komínu kominíkem. Při vzniklých problémech (požárech) na to přihlíží pojišťovna (a také hasiči).

Odbornou firmu ve vašem regionu najdete např. na webu www.skcr.cz (Tam si zkontrolujete i odbornou způsobilost vašeho kominíka.)